Wednesday, June 28, 2017

Topsky TT6520-12

Max. Sức nâng x bán kính làm việc 12 tấn x 10m 2.5 tấn x 55m Max. chiều dài cần Jib  55m Tốc độ xe đẩy  580m/phút Tốc độ tải tời kéo  80m/phút Tổng số đối trọng  20.6 tấn
vận tải hàng hóa